Klimat pozytywny, neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla, negatywny pod względem emisji dwutlenku węgla: co one oznaczają?

Krótki przewodnik dotyczący zrozumienia popularnego żargonu zrównoważonego rozwoju.

Klimat pozytywny, neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla, negatywny pod względem emisji dwutlenku węgla: co one oznaczają?

W tym samym tygodniu, w którym stan Hawaje ogłosił, że zamierza być neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla do 2045 r., szwedzka sieć restauracji Max Burger wprowadziła, jak twierdzi, pierwszego w historii pozytywnego dla klimatu burgera – który równie dokładnie można określić jako węglowy. negatywny. Wybaczono by ci tutaj, że czujesz się nieco zagubiony w obecnym klimacie węglowo-językowym.

Podczas gdy koncepcje neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla i pozytywnego klimatu/negatywności pod względem emisji dwutlenku węgla istnieją od jakiegoś czasu – neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla była New Oxford American Dictionary 's słowo roku w 2006 roku – dopiero niedawno katapultowali się do mainstreamu. Wszyscy, od krajów po firmy, w większej liczbie stosują te terminy w swoich działaniach na rzecz ochrony środowiska. The North Face wprowadził w tym roku pozytywną dla klimatu czapkę wykonaną z wełny owiec hodowanych na farmie, która usuwa z powietrza więcej dwutlenku węgla niż emituje. Obecnie istnieje platforma technologiczna do obliczania kosztów emisji dwutlenku węgla przez produkty konsumenckie i umożliwiania ludziom płacenia, aby go zrównoważyć.

[Zdjęcie: Jason Blackeye / Unsplash ]to stara marynarka wojenna fast fashion

Przejdźmy do sedna tych definicji:

  • Neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla oznacza, że ​​działanie uwalnia zerową emisję dwutlenku węgla do atmosfery.
  • Klimat pozytywny oznacza, że ​​działanie wykracza poza osiągnięcie zerowej emisji dwutlenku węgla netto, aby faktycznie stworzyć korzyści dla środowiska poprzez usunięcie dodatkowego dwutlenku węgla z atmosfery.
  • Węgiel ujemny oznacza to samo co klimat pozytywny.
  • Pozytywny węgiel jest czasem jak organizacje opisują dwie poprzednie definicje. Jest to głównie termin marketingowy i, co zrozumiałe, mylący – na ogół go unikamy.

Wszystkie te koncepcje mają wspólny cel: znaczne przeciwdziałanie śladowi węglowemu produktu, lokalizacji lub środków produkcji. Pierwszy krok we wszystkich, mówi David Craven, kierownik programu w Program pozytywnego rozwoju klimatycznego miast C40 , jest zastosowanie ram rozliczania emisji dwutlenku węgla do wszystkiego, co ma dotyczyć inicjatywa. Jeśli na przykład firma taka jak Max Burger chce opracować neutralny dla klimatu lub pozytywny produkt spożywczy, musi najpierw obliczyć całkowity ślad węglowy tego produktu. Ślad węglowy obejmuje wszystko, od energii potrzebnej do produkcji i dystrybucji produktu po emisje związane z pozyskiwaniem i produkcją.

Każdemu działaniu, które jest wymagane do wytworzenia produktu lub utrzymania firmy lub rozwoju, przypisywany jest współczynnik emisji, który jest oparty na potencjale każdego działania w zakresie przyczyniania się do globalnego ocieplenia (GWP). Czynniki emisji i GWP dotyczą wszystkich gazów cieplarnianych – w tym metanu, który jest szkodliwym produktem ubocznym zarówno produkcji zwierzęcej, jak i spalania gazu ziemnego – nie tylko dwutlenku węgla. Ale ponieważ ślad węglowy jest ostatecznie mierzony, GWP każdej aktywności jest przekształcany w pomiar dwutlenku węgla, dzięki czemu można je wszystkie zagregować.

[Zdjęcie: Jason Blackeye / Unsplash ]

Po obliczeniu całkowitej emisji i śladu węglowego firma lub organizacja będzie miała poczucie, jak bardzo muszą przeciwdziałać. Najpierw muszą zdecydować, jak daleko chcą się posunąć. Jeśli firma lub organizacja chce być neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla, oznacza to, że podejmą działania mające na celu sprowadzenie całkowitej emisji do zera. Bycie pozytywnym dla klimatu (lub negatywnym pod względem emisji dwutlenku węgla) to krok dalej. To sposób mówienia o rozliczaniu emisji dwutlenku węgla, w którym zasadniczo wykraczasz poza zerowy poziom węgla netto, mówi Craven. Oznacza to, że inicjatywa nie tylko neutralizuje związane z nią emisje dwutlenku węgla, ale także podejmuje kroki w celu zapewnienia, że ​​projekt usuwa dodatkowy dwutlenek węgla z atmosfery. Stąd zamieszanie pozytywne/negatywne: odejmowanie węgla jest dobre dla klimatu, więc to tylko dwa sposoby patrzenia na to samo podejście. (Nie można powiedzieć, który pseudonim pojawił się pierwszy, ale ogólnie preferowany jest pozytywny klimat, jako bardziej optymistyczna etykieta).

widząc 777 znaczenie

Sposób obliczania pozytywnego klimatu zaczyna się od obliczenia całkowitego śladu węglowego i tego, czym należy przeciwdziałać, aby stać się neutralnym pod względem emisji dwutlenku węgla, a następnie od zastosowania dodatkowego środka. Na przykład Max Burger twierdzi, że klimat jest pozytywny, ponieważ dodaje dodatkowe 10% do zakresu śladu węglowego, który próbuje złagodzić, i bierze odpowiedzialność za neutralizację emisji wynikających z podróży klientów do i z restauracji.

[Zdjęcie: Jason Blackeye / Unsplash ]

Znaczenie liczby 333

Są to dwa główne ramy przeciwdziałania emisjom dwutlenku węgla, ale sposób, w jaki firmy lub miejscowości osiągają neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla lub pozytywny klimat, jest różny. Ogólnie rzecz biorąc, spełniają one te standardy poprzez połączenie redukcji emisji – przejście na energię odnawialną, zmniejszenie ilości odpadów, wspieranie bardziej zlokalizowanej produkcji w celu ograniczenia transportu, elektryfikację transportu publicznego i prywatnego – oraz kompensowanie emisji dwutlenku węgla poprzez finansowanie projektów, takich jak ponowne zalesianie, które usuwają CO2 z powietrza. Nawet jeśli zmniejszysz swój ślad tak bardzo, jak to możliwe, pozostanie ślad resztkowy, mówi Craven. Kompensacja jest skutecznym sposobem przeciwdziałania temu śladowi rezydualnemu i często w ten sposób firmy są w stanie przekroczyć zero netto, aby twierdzić, że jest pozytywny dla klimatu.

Jednak Craven, który współpracuje konkretnie z dzielnicami miast w zakresie zmniejszania ich śladu węglowego, sugeruje inny sposób, w jaki miejscowości, a nawet firmy, mogą osiągnąć pozytywny klimat. ten Królewski port morski w Sztokholmie , na przykład ogranicza emisje poprzez całkowite przekształcenie swoich budynków w energię odnawialną, rozwój lokalnych centrów recyklingu i kompostowania, tworzenie zrównoważonych opcji transportu, takich jak autobusy i ścieżki rowerowe o zerowej emisji, oraz tworzenie terenów zielonych. Wdrożone są również standardy projektowe i budowlane, które nie wymagają nadmiernego marnotrawstwa ani wykorzystania zasobów. Chociaż te projekty powstały w dzielnicy Seaport, ludzie mieszkający w pobliżu również mogą z nich korzystać, a port morski może dzielić się swoimi standardami projektowymi z inwestycjami w innych częściach miasta. Zaopatrywanie dodatkowych ludzi lub dzielnic w energię o niższej emisji dwutlenku węgla tworzy pozytywne dla klimatu kredyty dla pierwotnego projektu, mówi Craven. W pewnym sensie nie różni się to od Max Burger, który rozszerza zasięg swojej inicjatywy niskoemisyjnej, aby uwzględnić część śladu środowiskowego swoich klientów.

Korzyść z inicjatyw pozytywnych dla klimatu to dodatkowe korzyści, jakie tworzą dla innych ludzi, firm lub miejscowości, które mogą nie mieć środków lub inicjatywy w celu zmniejszenia własnego śladu węglowego. Idealnie, neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla stanie się ostatecznym standardem we wszystkich dziedzinach, a inicjatywy na rzecz klimatu mogą w międzyczasie pomóc w złagodzeniu niektórych luzów.